6 lutego 2023

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA NIP 8631703755 REGON 384181521 Adres siedziby Baranówek 37, 27-552 Baćkowice email: miodna@yahoo.com

Bezpłatny kurs zawodowy dla pszczelarzy 2021

Przyjmujemy zgłoszenia  członków SP MIODNA  na kurs pszczelarski potwierdzony egzaminem państwowym w styczniu lub lutym 2022r

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej*   (czeladnik)

ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej*(mistrz pszczelarz)
proszę o pisemne zgłoszenie
zgłoszenia są przyjmowane do 10 września mail lub sms
Robert Chodorek 695388885
pilne
kurs dla członków bezpłatny
opłata za egzamin
dojazd w własnym zakresie
wykłady i materiały zapewnia związek