24 czerwca 2024

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA NIP 8631703755 REGON 384181521 Adres siedziby Baranówek 37, 27-552 Baćkowice email: miodna@yahoo.com

Rusza pomoc do przezimowych rodzin pszczelich – wsparcie wyższe niż przed rokiem

Od 1 kwietnia 2023 r. można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. To już trzeci taki nabór realizowany przez ARiMR. W bieżącym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, mogą ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę – w poprzednim roku było to 20 zł. Tegoroczna pula środków na tę pomoc jest zwiększona w stosunku do lat ubiegłych, a jej wysokość to 60 mln zł. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR. Wnioski można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

To działanie pomocowe Agencja realizuje już po raz trzeci. W poprzednich latach kwota dofinansowania do przezimowanej rodziny pszczelej wynosiła 20 zł, a roczne budżety były w wysokości 35,5 mln zł. W 2021 roku do ponad 23 tys. pszczelarzy trafiło z tego tytułu blisko 20 mln zł, a w 2022 roku 27,7 tys. hodowców pszczół otrzymało ponad 23 mln zł.

Dokumenty dla ubiegających się o pomoc i więcej informacji  – otwórz