21 lipca 2024

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA NIP 8631703755 REGON 384181521 Adres siedziby Baranówek 37, 27-552 Baćkowice email: miodna@yahoo.com

Zdrowa węza dla pszczół 2023

Zarząd S.P MIODNA  informuje, że od 02. 10. 2023r do 08. 10. 2023r wydaje bezpłatnie węzę pszczelą w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Kielc zadania publicznego pod tytułem ,,Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”. Pszczelarze którzy nie odbiorą w wyznaczonym terminie tracą bezpowrotnie prawo do odbioru węzy.

Ostateczny odbiór węzy odbędzie się podczas ogniska (pikniku rodzinnego ) w Baranówk 20      08-10-2022 do godz 18.00

rozpoczęcie imprezy 14.00     08-10-2023 wykład   Zdrowa węza dla pszczół

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia lub pod tel. 695388885

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2023r.

Zdrowa węza dla pszczół

Wkrótce 120 tys. zł. z samorządu województwa świętokrzyskiego trafi do świętokrzyskich pszczelarzy. Kwota ta pozwoli zakupić około 1650 kg dobrej jakości węzy pszczelej, niezbędnej do produkcji miodu. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali umowy z pszczelarzami na realizację zadania „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Zarząd województwa realizując „Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” ogłosił otwarty konkurs ofert na  realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie konkursowe obejmowało zakup dobrej jakości węzy pszczelej, wyprodukowanej z wosku pszczelego oraz rozdanie jej wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie naszego województwa. Węza to arkusz wosku z obustronnie wytłoczonymi dnami komórek pszczelich o wielkości dostosowanej do wymiarów ramki, jaką pszczelarz wykorzystuje w ulu. Wykonanie zadania powierzone zostało trzem organizacjom zrzeszającym pszczelarzy naszego regionu, których przedstawiciele podpisali umowy z marszałkiem.

– Zarząd województwa doskonale wie, jak ważne są pszczoły dla człowieka i w całym procesie uprawy roli. W tym celu realizowaliśmy projekt nasadzania krzewów i drzew miododajnych, teraz chcemy przystąpić do kolejnego etapu – poprawy dobrostanu i kondycji rodzin pszczelich, których mamy w województwie 59 tysięcy. Wiem, że miniony rok był ciężki dla pszczelarzy i dlatego spieszymy im z pomocą finansową. To prawdziwi pasjonaci, którzy do swojej pracy muszą podchodzić w sposób naukowy i bardzo racjonalny – podsumował podpisanie umów Andrzej Bętkowski, marszałek województwa, który sam interesuje się pszczelarstwem.

Pszczoły to również apiterapia  

Marek Jońca, członek Zarządu nie tylko jest pszczelarzem – amatorem, ale na co dzień korzysta z api-inhalacji w specjalnym, zbudowanym do tego typu zabiegów – domku.

– Jestem wielkim zwolennikiem dobrodziejstw, które dają pszczoły. To nie tylko miody i pszczele produkty, które wszyscy znają. To również inhalacje i słuchanie pracy pszczół, które mają zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej od ponad 20 tysięcy lat. Ludzie, którzy stosują środki chemiczne przyczyniają się do śmierci wielu tysięcy rodzin pszczelich rocznie. Nie cofają się nawet przed wlewaniem środków chemicznych bezpośrednio do uli. Tym bardziej jesteśmy Wam pszczelarzom wdzięczni za waszą pracę. Bez Was i waszych pszczół nie będzie życia na ziemi – przekonywał Marek Jońca.

Dodał również, że trzeba propagować tę wiedzę wśród społeczeństwa, i w tym celu powstaje Świętokrzyskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Umianowicach, gdzie będą się odbywać warsztaty dla przedszkolaków, szkół i szkolenia dla studentów. Zapewnił również, że Zarząd województwa myśli o nowych formach pomocy dla pszczelarzy.

Poszukiwany miód spadziowy i wrzosowy

Umowy na zakup dobrej jakości węzy pszczelej – z Urzędem Marszałkowskim Świętokrzyskiemu – podpisali pszczelarze ze  Związku Pszczelarzy w Kielcach, który posiada ponad  44 tysiące rodzin pszczelich, i który otrzymał dotację w wysokości 73 tys. zł. Umowę podpisało również Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy na kwotę w wysokości ponad 19 tys. zł. Pieniądze trafiły również do Ostrowca Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej, liczące 140 pszczelarzy i 4500 rodzin pszczelich otrzymało dotację w wysokości 7 868 zł. Razem, organizacje te skupiają 2174 pszczelarzy. Zakupiona dobrej jakości, spełniająca wymogi sanitarne węza, będąca elementem budowy ula, trafi poprzez działania Związków Pszczelarskich do rodzin pszczelich.  Przyczyni się do poprawy dobrostanu pszczół, ich lepszej zdrowotności, wspomagając tym samym dobry rozwój, kondycję i liczebność pszczół w rodzinie i pasiece.

Pszczelarze podkreślali, że pierwszy raz w historii otrzymali taką pomoc i są bardzo wdzięczni. Jako województwo posiadamy duży potencjał pszczelarski, bo produkujemy bardzo poszukiwany miód spadziowy ze spadzi iglastej. Organizowane  festyny pszczelarskie to nie tylko reklama, ale również zawieranie ogromnych kontraktów handlowych, wymiana matek pszczelich i sprzętu pszczelarskiego.

W najbliższą sobotę na ogródkach działkowych „Magnolia” odbędą się warsztaty z pszczelarstwa. Będą sadzone miododajne drzewa typu irga i akacja. Pszczelarze ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy z Kielc będą również doradzać, który miód można stosować na różne schorzenia, np. miód akacjowy, który jako jedyny mogą spożywać chorzy na cukrzycę.

W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Ząbek- Kwiecień, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dlaczego tak ważna jest jakość węzy?

Zarówno węza, jak i przedsiębiorstwo lub firma, które produkują węzę muszą spełniać określone wymogi, głównie ze względów higienicznych i możliwości przenoszenia chorób niebezpiecznych dla pszczół. W ostatnim czasie sporo się słyszy o złej jakości węzy dostępnej na polskim rynku, dlatego istotne jest, aby nabywać ją od pewnego producenta, który dba o jakość wytwarzanego przez siebie produktu na każdym etapie produkcji, a nawet wcześniej – w momencie pozyskiwania lub skupywania wosku. W tym przypadku niezbędna jest współpraca z wykwalifikowanymi laboratoriami, w których badanie są próbki wosku.