21 lipca 2024

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA NIP 8631703755 REGON 384181521 Adres siedziby Baranówek 37, 27-552 Baćkowice email: miodna@yahoo.com

Będzie nowa pomoc dla pszczelarzy

Będzie nowa pomoc dla pszczelarzy

Agencja planuje około 15 marca  2023 r.  ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących Interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:
– 1.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
– 1.6.3 wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
– 1.6.5 pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy został zaplanowany w okresie 01.04.-15.04.2023 r.  Pomimo bliskiego planowanego terminu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, Agencja do chwili obecnej nie otrzymała z MRiRW ostatecznych, zatwierdzonych Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR, jak również Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Agencja planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów pomocy w późniejszym terminie.